Välkommen till

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Konsultativ -MI samtalscoach och expertresurs i sjukskrivnings, arbetsrehabiliteringsprocess

“Vilka varningssignaler då det gäller stress & ohälsa kan du se bland dina medarbetare, och vad gör du då?”

Utbildningsföretag, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer

Föreläsningar och utbildningar inom “Prehab” (dvs åtgärder som sätts in före det gått så långt som till sjukskrivning) Hur arbetsanpassar man på bästa vis vid arbetsåtergång vid hel eller partiell sjukskrivning vid stressrelaterad problematik och psykisk ohälsa,
Hur ser tillgänglig arbetsmiljö ut och hur ser en god arbetsmiljö ut?