Välkommen till

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Konsultativ -MI samtalscoach och expertresurs i sjukskrivnings, arbetsrehabiliteringsprocess

“Vilka varningssignaler då det gäller stress & ohälsa kan du se bland dina medarbetare, och vad gör du då?”

Rehabkoordinator/Senior Konsult

Er rehabpartner.
Jag erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom  rehabilitering -och arbetslivsinriktad rehabilitering, både strategiskt och systematiskt. Utifrån min roll som rehabkoordinator ingår det i mina tjänser att ta ansvaret över att koordinera och samverka, hålla i möten med externa aktörer (utöver mina kunder) exempelvis vårdinrättningar, arbetsgivare, företagshälsor, -HR , FK och AF.

Jag arbetar utifrån ett konsultativt förhållningsätt och vid första besöker på er arbetsplats har vi en dialog utifrån de behov ni som kund har därefter upprättar vi en tydlig åtgärdsplanering.

Jag använder mig av evidensbaserade specificerade samtalsmetoder som bla syftar i att den enskilde får fatt på motivation eventuella  hinder/ resurser som begränsar eller möjliggör en gynnsam rehabilitering. Allt det här med målsättning att upprätta en långsiktig hållbarhet till hälsa och arbetsliv

Jag ser gärna att vi arbetar teambaserat med de  parter som är involverade i ett enskilt ärende. Att arbeta teambaserat har större möljigheter och leder oftare till en  tydligare hållbar och långsiktig rehabprocess,åtgärd på er arbetsplats.

För mig är det viktigt att kunskapen, förhållningsätt finns kvar hos er efter att mitt uppdrag är slutfört.

Jag arbetar utifrån vetenskapligt baserade metoder och utmaningen är att utifrån de förutsättningar som finns  i varje unikt ärende, hitta rätt motivation / insats med hjälp av ett oberoende utifrånperspektiv.

Tjänsterna erbjuds också via digitala forum bla Zoom.

Friskvårdsguide

Som friskvårdsguide hjälper jag människor att hantera vardagslivets stress, öka hälsa och välbefinnande tex genom att leda må bra- övningar. Jag använder mig av naturen och Lantgården som samtalsrum och  hälsoarena.

MI Motiverande samtalscoach

människor som aldrig har fått ta egna beslut eller pga stressrelaterad ohälsa har svårt att göra aktiva val och ta aktiva egna beslut som inte vet hur man använder sin egen vilja. Jag tänker att vårt förhållningssätt, med ett accepterande och icke värderande förhållningssätt, är avgörande för mötet med våra klienter och uppdragsgivare. Vi möter våra kunder med empati och aktivt lyssnande för att möjliggöra utveckling och förändring för individ och organisation. Det är också precis vad MI handlar om. Vad är Motiverande samtal? ( Motivational Interviewing) är ett evidensbaserat förhållningsätt och en kommunikationsstil som syftar till att stärka en persons inre motivation till förändring.

Mina Kunskaper
Utbildning & Erfarenheter

Rehabiliteringsvetenskap – LTU
Utmattning och Stress -KI (Karolinska Institutet Sthlm )
Internationell certifiering funktion – KI
Motiverande samtal – Region Västerbotten
Rehabkoordinators utbildning – Region Västerbotten
Försäkringsmedicin Steg 1 – Region Västerbotten
Arbetsförmågebedömning – KI
Friskvårdsguide Höga Kusten -19
Avslappningsmassage Axelssons institute Stockholm  

 

Mindfulness Steg 1 HT-20

steg 1. Vt- 20

 

Kognitiv beteende terapi (KBT) påbörjad AUG- 20

Ewa Wahlberg

Jag stödjer arbetsgivare, HR och utbildningsföretag i att bla sänka sjukfrånvaro bland medarbetare och förebygga (“Prehab” dvs åtgärder som sätts in före det gått så långt som till sjukskrivning) då det gäller stressrelaterad och psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Utifrån ett praktiskt och konsultativt förhållningsätt skapa förutsättningar för att bromsa inflöde av sjukfrånvaro på arbetsplatsen och genom verksamhetsutveckling, samtal och  förebyggande insatser ex. personlig rådgivning gällande förebyggande stresshantering, psykisk ohälsa, ensamhetsproblematik, tillgänglig miljö och en god arbetsmiljö.
Parallellt få sjukskriven personal åter i arbete bland mina uppdragsgivare finns såväl arbetsgivare, företagshälsa. -HR,utbildningsföretag och hälso- & sjukvård.

Of Nature erbjuder även naturbaserade interventioner. Grön hälsa som rekreation och rehabilitering, vistelse på NUR/NUAR- gård (naturbaserad arbetsrehabilitering på landsbygd)

NUR-NUAR gård: Arbetsrehabiliteringen, aktiviteterna sker på Lantgården och i naturen. NUAR vänder sig till hälsocentraler, företag, företagshälsovård, HR- och privatpersoner.
Of Nature Arbete & Hälsa ligger i Ansmark, en mil söder om Umeå.

Lantgården ligger vackert beläget på den norrländska landsbygden, här kan du få den återhämtning du behöver. Lantgården ligger omgärdat av åkrar och beteshagar, sand, grusvägar och naturskogar.
Här finns en närhet till naturen, djuren och livet på landet och ändå inom rimligt avstånd med goda förbindelser till centrala Umeå.

Hit tar du dig med buss, bil eller kanske med cykel.

Varmt välkommen!

Mitt arbetssätt

I min roll som MI motiverande samtalscoach arbetar jag för att stärka en persons inre motivation till hållbar förändring. Det kan handla om människor som aldrig har fått ta egna beslut eller pga stressrelaterad ohälsa har svårt att göra aktiva val och ta aktiva egna beslut som inte vet hur man använder sin egen vilja.

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Kontakta mig redan idag!