Ewa Wahlberg

Konsultativ -MI samtalscoach och expertresurs i sjukskrivnings, arbetsrehabiliteringsprocess

Ewa Wahlberg

“Vilka varningssignaler då det gäller stress & ohälsa kan du se bland dina medarbetare, och vad gör du då?”

OF NATURE ARBETE & HÄLSA UMEÅ

Rehabkoordinator/ senior konsult

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Friskvårdsguide

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

MI Motiverande samtalscoach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

KONTAKTA EWA

14 + 12 =