Välkommen till

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Priser på olika paket av aktiviteter kommer ni att längre fram hitta här nedanför.

Ta gärna kontakt med oss för offerter prisförslag på olika aktiviteter och för mer information. 

Grön Hälsa Rehabpaket 1"Se styrkan"

Arbetslivsinriktad rehabilitering för medarbetare som är långtidssjukskrivna på heltid
” Se styrkan” att ta tillvara förmåga
-trots begränsningar

Upplägg
– fyra dagar per vecka
– tre timmar per tillfälle
– 12 veckor
Samtalsstöd, Arbetsplatsdialog, arbetsanpassningar, fysisk aktivitet, koordinering samverkan mellan olika aktörer

Initiativet kommer från arbetsgivaren, företagshälsovården, sjukskrivande läkare, Försäkringskassan eller personen själv. Deltagarens professionella nätverk kontaktas och arbetsgivaren, sjukskrivande läkare och Försäkringskassan godkänner att rehabiliteringen kan börja.

Deltagaren träffar Grön Hälsas samtalsterapeut för ett bedömning samtal där deltagarens grad av utmattning, symtom och resurser bedöms.

Flytta fokus från diagnos till styrka och resurser ”

Att tillvarata styrkor, förmågor och resurser hos den sjukskrivne är tanken bakom
” the Strenghts Model” en amerikansk rehabiliteringsmetod som leder till goda resultat.

För mer information eller prisoffert kontakta mig redan idag. Reducerat pris vid gruppbokning

Rehabpaket 2. "På banan igen" Grupp för medarbetare som är långtidssjukskrivna på deltid

Rehabiliterande grupp för medarbetare som är långtidssjukskrivna på deltid

Upplägg
– två dagar per vecka
-tre timmar per tillfälle
-omfattning sex tom tolv veckor (utifrån ök med arbetsplatsen)
-gruppstorlek två-tre personer som ingår i gruppen för långtidssjukskrivna på heltid.

 

Nära och goda relationer ger framgång

Långtidssjukskrivningar under längre perioder är vanliga i arbetslivet och kan vara på 25 procent, 50 procent och 75 procent. För långtidssjukskrivna på deltid finns ett kortare program och upplägget formas till en viss del i samarbete med arbetsplatsen. Deltagaren gå 12 v på Grön Hälsa och får på samma sätt som de långtidssjukskrivna på heltid en kontaktperson. De deltar tillsammans med gruppen långtidssjukskrivna på heltid, men under färre dagar per vecka

För mer information och prisoffert hör av er redan idag 

 

Kommer paket / aktiviteter längre fram

Kommer paket / aktiviteter längre fram