Välkommen till

ON Arbete & Hälsa Umeå AB

En frisk och hållbar arbetsplats 

Har ni medarbetare på er arbetsplats som har drabbats av stressrelaterad eller övrig psykisk ohälsa?
Har ni ambitioner om att just er arbetsplats ska erbjuda en frisk och socialt hållbar arbetsplats till er och era medarbetare? 

Då kan jag hjälpa er!

Vi erbjuder ett flertal olika tjänster som syftar i just det; friska, hållbara medarbetare och arbetsplatser 

Varför ska ni då välja mig och mitt företag?

Stressrelaterad ohälsa kostar pengar! varje sjukskrivning kostar 390 tkr per år. Och det är ett enormt lidande för individen. Psykiskt, fysiskt och ekonomiskt.

Alla metoder tjänster inom Of Nature Arbete & Hälsa bygger på evidens och jag arbetar resultatbaserat.

Jag hjälper er i arbetet mot en frisk, sund och socialt hållbar arbetsplats med friska och glada medarbetare.
Ju tidigare ni hör av er. Vid tex upprepade fall av korttidsfrånvaro eller andra signaler på att en medarbetare mår dåligt pga. stress och psykisk ohälsa.
Tex genom tjänsten: ” hälsocheck”
Jag kan snabbt träffa medarbetaren för ett individuellt samtal och därefter erbjuda lämplig insats.

Att som chef ha en tydlig rutin i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
att anlita en konsult så snart misstankar uppstår. Då handlar uppdraget om några få timmar och behöver kanske inte resultera i ytterligare insatser, sjukskrivning, sjukfrånvaro eller en medarbetare som kanske inte klarar av att prestera mer än sin halva kapacitet (om ens det) trots heltidsarbete.

Att ta konsultstöd är ett mycket klokt beslut!

Att anlita mig innebär att jag kan sätta in och erbjuda tidig lämplig insats, Prehab, rehab och arbetslivsinriktade insatser. Samverkan och koordinering av rehab ärendet.


Citat från en klient;

När jag kom till Ewas gård hade jag ingen livsglädje. Jag visste helt ärligt inte om jag skulle orka leva till nästa dag. Tack vare vistelse på Grön Hälsa gården och Ewas verktyg, har jag idag hittat tillbaka till livsglädje, tron att förändra. Ork, energi och en helt ny nyfikenhet till livet 

Verktyg jag erbjuder; samtal bla om stress, återhämtning, rutiner, sömn, vandringar i naturen medveten närvaro och stressreducering som sker genom samtal individuellt eller i grupp och
Vistelse på Grön Hälsa/ Arena Gård. Arbetslivsinriktade insatser Bla  metodstöd; ADA+
(scrolla ned på sidan) andra lämpliga insatser då det gäller arbetsanpassningar osv.

Era önskemål är grunden för samarbetet. Utifrån era önskemål och min erfarenhet sätter jag ihop konkreta förslag, lämnar offert på de tjänster och paket vi utgår ifrån.

Visste du att du som arbetsgivare kan ansöka om stöd och få 50 % i ersättning då du anlitar konsulttjänster vid arbetslivsinriktad rehabilitering tex när du anlitar Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Ni som arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd är i behov av; rehabilitering i förebyggande syfte eller som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering (vid både psykiska och fysiska besvär) Eller för att kunna komma tillbaka i arbete.
Kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändringar, samtalsstöd och föreläsningar

https://youtu.be/sO0dEFXxo4M

Vi stödjer er igenom hela rehab och ansökningsprocessen.

Ring mig redan idag så berättar jag mer!

Grön Hälsa/ Arena gården ligger endast
10 min söder om Umeå /Ansmark

“Vilka varningssignaler då det gäller stress & ohälsa kan du se bland dina medarbetare, och vad gör du då?”

Jag är utbildad rehabvetare och har innan den egna verksamheten arbetat 16 år som rehab koordinator / konsult på Norrlands universitetssjukhus, Arbets och miljömedicinskt centrum, enheten Stressrehabilitering Jag fick uppdraget av min dåvarande chef att starta upp en verksamhet inom begreppet;
-”arbetsrehabilitering (som då var ett ovanligt begrepp för hälso och -sjukvård att arbeta med) Vad jag inte visste då, var att detta skulle komma att bli en omtumlande resa… massor av berg och-dalbanor skulle jag igenom

Men den erfarenhet, klokskap som jag bär med mig har gjort mig till den person jag är idag. Jag VET att jag klarar mig igenom motgångar, kriser. Jag har tålamod och uthållighet även i kris.
Jag har alltid upplevt mötet med människan som unikt, En människa med en unik livshistoria.
Det har gjort och gör fortfarande varenda minut i mitt yrkesval värdefull för mig.

I min roll som rehab koordinator arbetade jag på kliniken med att stödja patienter med deras abetsrehabilitering, koordinering, och samverkan. Vilket i praktiken innebär att stödja dem att återfå, bibehålla arbetsförmågan och div arbetsgivarkontakter / möten med mera

Under åren som gick på SR började mitt intresse för naturbaserade interventioner forskning inom området att ta mer plats i mig. Mina tankar, idéer började att ta form. Att möjliggöra “lyfta” rehabiliteringen utomhus. frångå traditionell rehabilitering. Vistelse i gröna (välgörande) miljöer för människor med psykisk ohälsa.

Mitt intresse som jag alltid haft för natur, djur, färg, form och skapande spelade förstås in som viktiga faktorer. Min kreativa förmåga, nyfikenhet och orädsla när jag tror på någonting. Min förmåga att se möjligheter i stället för att fastna vid hinder.
Tanken föddes att förena nytta med nöje. Det här faktorerna har alltid varit avgörande för mig och mitt eget mående.

Jag VET av egen erfarenhet att det är ett tufft arbete/ process att gå igenom kriser i livet och att göra nödvändiga förändringar, beteendeförändringar både på arbetsplatsen och i privatlivet. Däremot VET jag att det går att göra förändringar, när man väl har bestämt sig och är motiverad, har tilltro och tillit till den egna förmågan. Och beredd att ta hjälp!

Forskningen visar att det är viktigt att ha rätt stöd, vägledning under Arbets rehab processer.
Det finns tyvärr inget unikt piller att äta och inte heller några “Kvick fix “lösningar utan det gäller att ha tilltro till sin egen förmåga.
Jag stödjer dig i din och det behöver inte vara så svårt!
Tillsammans hjälps vi åt att ta rätt på det genom till exempel – KBT och -MI motiverande samtal. Vi ser tillsammans till att du får den återhämtning du behöver.
I min roll som rehabiliteringskoordinator stödjer jag dig / er med sjukskrivning -och arbetsrehab process, koordinering och samverkande insatser med interna och externa aktörer.
Har du läst så här pass långt i texten så tror jag att DU har kommit rätt! Jag hoppas jag kan erbjuda något för just dig eller tillsammans med din arbetsgivare? tveka inte att höra av dig om DU eller din arbetsgivare har frågor eller andra funderingar.

Välkommen

Mitt arbetssätt

Upplever du att livet rusar på allt för fort? kanske upplever du att stressen håller på att ta över ditt liv? Gör något idag, vänta inte…

Förhoppningsvis kanske det räcker med förebyggande insatser.. tillbringa en dag i en välgörande miljö, tystnad, mindfulness, konkreta tips och råd som du kan ta med dig till nästa arbetsdag, vecka 

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå