Välkommen till

ON Arbete & Hälsa Umeå AB

Stress – och arbetsrehabkoordinator
KBT, -MI Samtalstöd

Jag erbjuder tjänster som innebär konsultstöd till arbetsgivare då det gäller tex sjukskrivna medarbetare med utmattningsyndrom, stress och psykisk ohälsa. Jag erbjuder även konsulttjänster inom stressreducering och förebyggande insatser.

Inom Grön hälsa erbjuder jag bla naturbaserad rehabilitering, arbetsförberedande steg och arbetsrehabilitering på landsbygd. (NUR)
Retreats, rekreation på hälsogården och i naturen.

Stressreduceringskurser och internat.

 

“Vilka varningssignaler då det gäller stress & ohälsa kan du se bland dina medarbetare, och vad gör du då?”

Jag är utbildad rehabvetare och har innan den egna verksamheten arbetat 16 år som rehab koordinator / konsult på Norrlands universitetssjukhus, Arbets och miljömedicinskt centrum, enheten Stressrehabilitering Jag fick uppdraget av min dåvarande chef att starta upp en verksamhet inom begreppet;
-“arbetsrehabilitering (som då var ett ovanligt begrepp för hälso och -sjukvård att arbeta med) Vad jag inte visste då, var att detta skulle komma att bli en omtumlande resa… massor av berg och-dalbanor skulle jag igenom

Men den erfarenhet, klokskap som jag bär med mig har gjort mig till den person jag är idag. Jag VET att jag klarar mig igenom motgångar, kriser. Jag har tålamod och uthållighet även i kris.
Jag har alltid upplevt mötet med människan som unikt, En människa med en unik livshistoria.
Det har gjort och gör fortfarande varenda minut i mitt yrkesval värdefull för mig.

I min roll som rehab koordinator arbetade jag på kliniken med att stödja patienter med deras abetsrehabilitering, koordinering, och samverkan. Vilket i praktiken innebär att stödja dem att återfå, bibehålla arbetsförmågan och div arbetsgivarkontakter / möten med mera

Under åren som gick på SR började mitt intresse för naturbaserade interventioner forskning inom området att ta mer plats i mig. Mina tankar, idéer började att ta form. Att möjliggöra “lyfta” rehabiliteringen utomhus. frångå traditionell rehabilitering. Vistelse i gröna (välgörande) miljöer för människor med psykisk ohälsa.

Mitt intresse som jag alltid haft för natur, djur, färg, form och skapande spelade förstås in som viktiga faktorer. Min kreativa förmåga, nyfikenhet och orädsla när jag tror på någonting. Min förmåga att se möjligheter i stället för att fastna vid hinder.
Tanken föddes att förena nytta med nöje. Det här faktorerna har alltid varit avgörande för mig och mitt eget mående.

Jag VET av egen erfarenhet att det är ett tufft arbete/ process att gå igenom kriser i livet och att göra nödvändiga förändringar, beteendeförändringar både på arbetsplatsen och i privatlivet. Däremot VET jag att det går att göra förändringar, när man väl har bestämt sig och är motiverad, har tilltro och tillit till den egna förmågan. Och beredd att ta hjälp!

Forskningen visar att det är viktigt att ha rätt stöd, vägledning under Arbets rehab processer.
Det finns tyvärr inget unikt piller att äta och inte heller några “Kvick fix “lösningar utan det gäller att ha tilltro till sin egen förmåga.
Jag stödjer dig i din och det behöver inte vara så svårt!
Tillsammans hjälps vi åt att ta rätt på det genom till exempel – KBT och -MI motiverande samtal. Vi ser tillsammans till att du får den återhämtning du behöver.
I min roll som rehabiliteringskoordinator stödjer jag dig / er med sjukskrivning -och arbetsrehab process, koordinering och samverkande insatser med interna och externa aktörer.
Har du läst så här pass långt i texten så tror jag att DU har kommit rätt! Jag hoppas jag kan erbjuda något för just dig eller tillsammans med din arbetsgivare? tveka inte att höra av dig om DU eller din arbetsgivare har frågor eller andra funderingar.

Välkommen

Mitt arbetssätt

Upplever du att livet rusar på allt för fort? kanske upplever du att stressen håller på att ta över ditt liv? Gör något idag, vänta inte…

Förhoppningsvis kanske det räcker med förebyggande insatser.. tillbringa en dag i en välgörande miljö, tystnad, mindfulness, konkreta tips och råd som du kan ta med dig till nästa arbetsdag, vecka 

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå