Välkommen till

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Stödjer er i arbetet med friska hållbara individer och företag

Tillsammans skapar vi ökad lönsamhet, effektivitet, produktivitet och kvalitet.
Personalen trivs, samarbetar & stannar, kompetensförsörjningen säkras.

Har ni medarbetare på er arbetsplats som har drabbats av stressrelaterad eller övrig psykisk ohälsa?

Har ni ambitioner om att just er arbetsplats ska erbjuda en frisk och socialt hållbar arbetsplats till er och era medarbetare? 

Då kan jag hjälpa er! 

Vi erbjuder ett flertal olika tjänster som syftar i just det; friska, hållbara medarbetare och arbetsplatser 

Varför ska ni då välja mig och mitt företag?

Stressrelaterad ohälsa kostar pengar! varje sjukskrivning kostar 390 tkr per år. Och det är ett enormt lidande för individen. Psykiskt, fysiskt och ekonomiskt.

Alla metoder tjänster inom Of Nature Arbete & Hälsa bygger på evidens och jag arbetar resultatbaserat.

Jag hjälper er i arbetet mot en frisk, sund och socialt hållbar arbetsplats med friska och glada medarbetare.
Ju tidigare ni hör av er. Vid tex upprepade fall av korttidsfrånvaro eller andra signaler på att en medarbetare mår dåligt pga. stress och psykisk ohälsa.
Tex genom tjänsten: ” hälsocheck”
Jag kan snabbt träffa medarbetaren för ett individuellt samtal och därefter erbjuda lämplig insats.

Att som chef ha en tydlig rutin i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
att anlita en konsult så snart misstankar uppstår. Då handlar uppdraget om några få timmar och behöver kanske inte resultera i ytterligare insatser, sjukskrivning, sjukfrånvaro eller en medarbetare som kanske inte klarar av att prestera mer än sin halva kapacitet (om ens det) trots heltidsarbete.

Att ta konsultstöd är ett mycket klokt beslut!

Forskningen visar att det är just snabba insatser vid misstanke om ohälsa hos medarbetaren som är en framgångsfaktor. Att ”ta tag” i problemet omgående och samverka med samverkansaktörer.

Att anlita mig innebär att jag kan sätta in och erbjuda tidig lämplig insats, Prehab, rehab och arbetslivsinriktade insatser. Samverkan och koordinering av rehab ärendet.


Citat från en klient;

När jag kom till Ewas gård hade jag ingen livsglädje. Jag visste helt ärligt inte om jag skulle orka leva till nästa dag. Tack vare vistelse på Grön Hälsa gården och Ewas verktyg, har jag idag hittat tillbaka till livsglädje, tron att förändra. Ork, energi och en helt ny nyfikenhet till livet 

Verktyg jag erbjuder; samtal bla om stress, återhämtning, rutiner, sömn, vandringar i naturen medveten närvaro och stressreducering som sker genom samtal individuellt eller i grupp och
Vistelse på Grön Hälsa/ Arena Gård. Arbetslivsinriktade insatser Bla  metodstöd; ADA+
(scrolla ned på sidan) andra lämpliga insatser då det gäller arbetsanpassningar osv.

Era önskemål är grunden för samarbetet. Utifrån era önskemål och min erfarenhet sätter jag ihop konkreta förslag, lämnar offert på de tjänster och paket vi utgår ifrån.

Visste du att du som arbetsgivare kan ansöka om stöd och få 50 % i ersättning då du anlitar konsulttjänster vid arbetslivsinriktad rehabilitering tex när du anlitar Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Ni som arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd är i behov av; rehabilitering i förebyggande syfte eller som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering (vid både psykiska och fysiska besvär) Eller för att kunna komma tillbaka i arbete.
Kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändringar, samtalsstöd och föreläsningar

https://youtu.be/sO0dEFXxo4M

Vi stödjer er igenom hela rehab och ansökningsprocessen.

Ring mig redan idag så berättar jag mer!

 

Grön Hälsa/ Arena gården ligger endast
10 min söder om Umeå /Ansmark

Här erbjuder vi; stressreduceringskurser, samtal, fysisk aktivitet, vistelse i naturen med djuren och på Grön Hälsa Gården. Fysisk aktivitet sker kravlöst; genom vandringar, vistelse i skogen, naturen och gåendes på Gården.

Gården och naturen är det naturliga samtalsrummet.

Jag erbjuder hälsofrämjande insatser för arbetsplatsen.
Eller arbetslivsinriktade insatser om medarbetaren är hel eller deltidssjukskriven.

Vid arbetsåtergång använder mig av evidensbaserat metodstöd
Arbets Dialog Arbetsgivare
(ADA +) inom studien kom 93% av deltagarna åter i arbete partiellt och heltidsarbete. Hållbart och långsiktigt.

Min fd kollega Therese Eskilsson lektor vid enheten för klinisk folkhälsa berättar om metodstödet i Aftonbladet.

https://tv.aftonbladet.se/video/299543/ny-succemetod-for-utbranda-det-har-saknats-kunskap?utm_source=portal-share-button

NYTT i NORRA SVERIGE

 

Nu är vi i full gång med Vistelse på Grön Hälsa Gård (NUR.) enligt Alnarp modellen och har avslutat den första NUR-A gruppen och påbörjat NUR- B och C- grupperna.

Först ut i Norrland vilket förstås känns både hedersamt, spännande och värdefullt.

Vill ni läsa mer? klicka in er på fliken Grön Hälsa….

 

“Vilka varningssignaler då det gäller stress & ohälsa kan du se bland dina medarbetare, och vad gör du då?”

FÖRETAG

ÄR ER ARBETSPLATS HÄLSOFRÄMJANDE?
Hälsofrämjande arbete innebär att stärka eller att bibehålla medarbetarnas psykiska och sociala välbefinnande!

Alla vinner på en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats vilket resulterar i minskad sjukfrånvaro pga stress- och psykisk ohälsa. En ökad produktivitet, kvalitet och effektivitet för företaget.

Att gå till en arbetsplats dag ut och in vars osämja, konflikter finns i arbetsgruppen är förgörande. Det behöver inte gå så långt som till stress. och psykisk ohälsa för medarbetaren om man har väl inarbetade rutiner i det systematiska arbets miljöarbetet.

För mig är det viktigt att kunskapen OCH förhållningsättet finns kvar hos er efter att mitt uppdrag är slutfört.

Låter det intressant? hör gärna av er så berättar jag mer om hur jag kan stödja er på vägen

Tjänsterna erbjuds också via digitala forum bla Zoom.

DITT ANSVAR SOM ARBETSGIVARE

u som  indfulness Steg 1 HT-20

Förebygg och agera i tid för att minska stress och psykisk ohälsa

Du som arbetsgivare är helt säkert mycket väl medveten om ditt ansvar  som innefattar den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön som beskrivs i Arbetsmiljölagen (AML) det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och organisatoriskt och social arbetsmiljö vars krav ökade för några år sedan(OSA) samt Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS)

Trots detta har stress och den psykiska ohälsan ökat och en långtidsjukskriven medarbetare kostar ca 100 000 kr. Korttidssjukskrivning och sjuknärvaro är också kostsamt.

Jag har under många år arbetat med arbetsrehabilitering, och sjukskrivningsprocess, koordinering, samverkan vid  Utmattningsyndrom, stress- och psykisk ohälsa.

Tillsammans kan vi göra ett hälsofrämjande arbete på er arbetsplats medarbetaren åter i arbete ELLER helst av allt… förebygga stress- och psyksik ohälsa, sjuskrivning

Kanske upplever du svårigheter att veta hur du ska gå tillväga?  för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats, stödja under arbetsrehabiliteringsprocess, arbetsåtergång eller i det förebyggande arbetet för att minska stress- och psykisk ohälsa på er arbetsplats.

Tveka inte att höra av er..

Jag är flexibel och kan utifrån mina konskapsområden hitta individuella lösningar som passar ditt företag.

Kognitiv beteende terapi (KBT) påbörjad AUG- 2

Reportage – vk.se

I byn Ansmark, en dryg mil söder om Umeå, ska Ewa Wahlberg börja ta emot de som är i behov av rehabilitering från stress, utmattningssyndrom och psykisk ohälsa. Hon har under 16 år jobbat med stressrehabilitering inom Region Västerbotten men ska från och med den 1 april bedriva verksamhet i egna företaget ON Arbete & Hälsa. Hon är utbildad inom Kognitiv beteendeterapi (KBT), mindfulness och rehabkoordinering.

– Forskningen visar hur vistelse i naturen fungerar väldigt bra för att återhämta sig från stress och utmattning, men också förebyggande, förklarar Ewa Wahlberg.

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Kontakta mig redan idag!