Välkommen till

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Stress – och arbetsrehabkonsult
KBT, -MI coach

Vistelse på Grön Hälsa gård

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR)

Är du  18-34 år och har
Utmattning syndrom, stress eller psykisk ohälsa.
L
istad på 
Ålidhem Hälsocentral

Då har du möjlighet att delta i en pilotstudie som innebär vistelse på NUR- hälsogård. Arbetsförberedande steg rehabiltering/arbetsrehabilitering Först ut i de Norrland att bedriva NUR enligt Alnarpmodellen.

Vilken innebär att de gröna insatserna är evidensbaserade och som ett komplement till den medicinska vården.

Vi arbetar teambaserat och applicerar arbetsrehabilitering under vistelsen. Samverkan sker med externa parter. 

Vid intresse eller om ni vill veta mer?
kontakta;
Olivia Rahm, kurator Ålidhems hälsocentral
e-post: olivia.rahm@regionvasterbotten.se

 

“Vilka varningssignaler då det gäller stress & ohälsa kan du se bland dina medarbetare, och vad gör du då?”

Naturbaserad arbetsrehabilitering/ Grön Hälsa som retreat, rekreation & NUR- lantgård

Målsättning

Målet är att personer som har Utmattningssyndrom stressrelaterad eller psykisk ohälsa ska återgå i arbete annan sysselsättning samt förbättrad hälsa, funktion och välbefinnande

Målgrupp

Personer som
• är sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa, utmattningssyndrom
• har stressrelaterad ohälsa med anställning där arbetsgivaren behöver stöd med rehabilitering och stresshantering.
• har lätt till medelsvår depression.
• klarar av att delta i grupp och närvara tre förmiddagar i veckan under 12 veckor. Det kan också gå justera lite för att passa personen). Vid heltidssjukskrivning kan en successiv upptrappning av aktivitetstiden vara nödvändig. 2-4 V beroende på individens aktivitetsnivå och utgångsläge

Arbetsrehabiliteringens utformning

Rehabiliteringen sker i en lugn och rofylld miljö på lantgården som är motiverande, stödjande och accepterande. Deltagarna ges möjlighet komma ifrån vardagens krav och distraktioner. Miljön ger lugn och ro, tystnad med möjlighet till reflektion, samla kraft och energi. Samt uppleva en känsla av sammanhang. ( KASAM)

Rehabiliteringen består av planerade och anpassade aktiviteter utifrån personens önskemål, ork- energinivå för dagen. Deltagarna är med i planering av aktiviteterna för att öka meningsfullheten. Det motiverar deltagarens delaktighet och aktivitetsnivå

Arbetsrehabilitering på Landsbygd

Arbetsrehabiliteringen sker med stöd av natur, trädgård, djur, skapande aktiviteter och stöd av NUR- verksamhetsansvarig/ stress och arbetsrehabkonsult, friskvårdsguide som är licensierad samtalsterapeut KBT, MI, ICF coach, och  erfarenhet av gruppverksamhet

Flertalet forskningsrapporter visar att vistelse  i naturen är hälsosamt och stärkande  för både kropp & knopp

Hjärnan får bla vila genom mindre sinnesintryck. Att vara  här och nu är enklare vid utomhusvistelse, naturen bjuder in  till medveten närvaro. Naturen bjuder också in till att hitta tillbaka till lugn & ro, skapa balans över  livsrytmen, stanna upp och hitta sig själv och få fatt på vilka förändringar som behöver göras samt hitta verktyg/ ett annat förhållningssätt att hantera stressen med.  Målet med aktiviteterna är att stärka deltagarnas egna förmågor att stärka sig själv Samt utmana hinder och begränsningar.

Evidens

Verksamheten är arbetslivsinriktad och all aktivitet som sker inom verksamheten utgår från evidens bla miljöpsykologi, arbetsliv & hälsa, stress fysisk aktivitet samt samspel tillsammans med människa/ natur för att minska stress, återhämta sig och komma tillbaka i arbetsliv annan sysselsättning eller studier. Hälsoeffekter sömn, välbefinnande, stresstolerans, koncentration, uppmärksamhet ökar och smärta lindras.

Undersökningar gjorda hos Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har visat på att resultatet för deltagare i grön rehabilitering och Naturunderstödd rehabilitering är att

• 90% kommer i sysselsättning.
• Vårdkonsumtionen minskar signifikant.
• Sjukskrivningar minskar signifikant.

Vi erbjuder olika tjänster och paket inom hälsa och välbefinnande, stressreducering

 
Grön Kick off för ert företag
Hör av er så sätter vi ihop något alternativ.

Lantgården och Ladan är  utmärkta välgörande och udda platser att vistas på. Vi garanterar Covid-19 anpassat pga uromhusvistelse och möjlighet att hålla avstånd /sittplatser inomhus i Ladan. 

I Ladan vistas ni i en rofylld, återhämtande och välgörande miljö. Om ni som grupp önskar avskildhet
tex på planeringsdagarna, kick offen är ladan ett utmärkt val av plats.

Eller önskar ni även aktiviteter, mat, fika? Hör av er för mer information

Eller prisuppgift

Ansmark ligger med
 lagom avstånd från Umeå centrum ( endast 10 min med bil)  goda bussförbindelser eller varför inte på cykel?

 Vistelse på NUAR – Lantgård
Erbjuder personer med stressrelaterad psykisk ohälsa möjlighet till arbetsförberedande steg, arbetsrehabilitering i landsbygdsmiljö med målet förbättrad hälsa och funktion som ett led i återgång

  • Naturterapi genom promenader, gårds-trädgårds, skogsaktiviteter,
  • Traditionella behandlingsmetoder som samtal/coachning, mindfulness/avspänning, reflektionstid, arbete med verktyg för stresshantering och välmående.
  • Socialt genom gruppträff i början och slutet av dagen för reflektion och samtal.
  • Verktyg som lyssna på kroppens signaler, vikten av återhämtning/ mindfullness, begränsa engagemang, ta paus, KBT dvs ändrade beteenden, tankar och känslor, hitta rutin, sömn, fysisk aktivitet.
  • Meningsfulla aktiviteter genom att deltagarna är medskapande.

Upplägg

Max 8-10 deltagare. 12 veckor. Perioden kan också förlängas ytterligare veckor men med mål att fasas ut i arbete eller sysselsättning. Maxtid 28 veckor.
Tre förmiddagar i veckan totalt 10 tim/vecka, med stress och arbetsrehabkoordinator.
I början och i slutet  av rehabiliteringsperioden sker ett avstämningsmöte med inremitterande vårdgivare där nästa steg i processen planeras.
Medicinskt ansvarig: Sjukskrivande läkare. Sjukskrivningsperiod ska löpa under hela perioden.
Uppgifter som behövs från sjukskrivande läkare: Anamnes, status, längd på sjukskrivning, rehabiliteringsåtgärder som gjorts och effekter av den. Finns plan för rehabiliteringen? Inga pågående utredningar.

Forskning

Läs mer om Grön rehab och naturbaserad rehabilitering här:

Naturbaserad rehabilitering – Institutet för stressmedicin (vgregion.se)
Forskning vid Gröna Rehab – Gröna Rehab (vgregion.se)