Välkommen till

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Samtalsterapi
Stress – och återhämtning
Arbetslivsinriktade åtgärder

“Vilka varningssignaler då det gäller stress & ohälsa kan du se bland dina medarbetare, och vad gör du då?”

HAR NI MEDARBETARE PÅ ER ARBETSPLATS SOM HAR DRABBATS AV STRESSRELATERAD PROBLEMATIK, ÖVRIG PSYKISK OHÄLSA?

Jag är er Natur-liga rehab partner

 

VARFÖR SKA NI VÄLJA JUST MIG?

Stressrelaterad ohälsa kostar pengar och är ett enormt lidande för individen.
Psykiskt, fysiskt och ekonomiskt. 
Allt jag gör och erbjuder har jag gått igenom själv på ett eller annat vis genom egen sjukdom och som yrkesutövare i snart 20 år. Beprövade och konkreta åtgärder som fungerar i verkliga livet!

Alla metoder tjänster inom Of Nature bygger på evidens och jag arbetar resultatbaserat. Jag hjälper er med Prehab, rehab arbetet, arbetslivsinriktade insatser, stressreducering genom samtal och vistelse i en härlig gårdsmiljö på Grön Hälsa/ Arena Gård.
Era önskemål är grunden för samarbetet och utifrån dessa önskemål och min erfarenhet sätter jag ihop konkreta förslag och lämnar offert på de tjänster och paket vi utgår ifrån.
Ring mig redan idag så berättar jag mer!

Telefon 072-200 75 62
info@ofnatureumea.se.
www.ofnatureumea.se

Jag använder mig av succémetoden ARBETSDIALOG (ADA)
vid de arbetslivsinriktade insatserna
Vilket är en metod med goda resultat då det gäller arbetsåtergång.

Se länk

https://tv.aftonbladet.se/video/299543/ny-succemetod-for-utbranda-det-har-saknats-kunskap?utm_source=portal-share-button

Jag erbjuder olika tjänster, se under fliken priser

– Hälsofrämjande arbetsplats

– Hälsofrämjande Kick off på lantgården

-Föreläsningar / Work shop


-Hälsofrämjande insatser, förebygg stress & psykisk ohälsa på arbetsplatsen


ARBETSDIALOGEN (ADA)


 Stress & återhämtningsstrategier  enskilt eller i grupp
Ibland behöver medarbetaren stödjande insatser /vägledning att hitta balans mellan aktivitet och återhämtning. Att drabbas av stress eller utmattning kan hända oss alla i livet, ibland tippar vågskålen helt enkelt över endera inom arbetet eller i privatlivet sammantaget blir det en ökad belastning i livet. Genom att erbjuda denna möjlighet behöver det inte gå så långt som till sjukfrånvaro, sjukskrivning.

Målgrupp

  • Stressrelaterad ohälsa
  • Ångest
  • Depression
  • Oro
  • Coachning /vägledning 

Målsättning
Uppnå en bättre balans i livet, hälsa och välbefinnande. Hitta nya förhållningsätt
till vardagslivets stress.

Tillvägagångsätt
Stödjande insatser, samtal och coachning kan med fördel ske både enskilt och tillsammans i grupp. Valet gör ni!
(Grupp har fördelen av att uppnå en
känsla av sammanhang KASAM)

I vissa fall har stressen gått så pass långt så kroppen är fylld av spänningar och ömmande muskler och då kan vi erbjuda en
” första hjälp” genom att behandla med en särskild form av avspänningsmassage
(huvud, nacke och rygg) detta gör vi under några enstaka tillfällen, därefter hänvisar vi till er hälsocentral. 

Vi träffas digitalt, fysiskt genom tex walk and talk utomhus i naturen eller i våra mysiga ladugårdslokaler
På arbetsplatsen eller hemma hos medarbetaren. Uppdragstagaren avgör. 

Låter det här intressant? tveka inte att höra av er för mer information
eller för prisoffert

 

Kalendern laddas...
Powered by Booking Calendar
captcha

FÖRETAG 

Jag stödjer er med det förebyggande arbetet, arbetslivsinriktade åtgärder  sjukskrivningsprocess, stressreducering vid Utmattning syndrom, stress- och psykisk ohälsa. Jag använder mig av evidensbaserade strukturerade metoder bla, KBT, motiverande samtal, ADA+ (vilket är en metod med goda resultat då det gäller arbetsåtergång.)

Jag erbjuder olika tjänster, se nedan!

– Hälsofrämjande arbetsplats

– Hälsofrämjande Kick off på lantgården

-Föreläsningar / Work shop


-Hälsofrämjande insatser, förebygg stress & psykisk ohälsa på arbetsplatsen


– ADA + ArbetsDialogArbetsgivare


-Coachning Stresshantering enskilt eller i grupp
Ibland behöver medarbetaren stödjande insatser /vägledning  att hitta balans mellan aktivitet och återhämtning. Att drabbas av stress eller utmattning kan hända oss alla i livet, ibland tippar vågskålen helt enkelt över. Endera inom arbetet eller i privatlivet. Sammantaget blir det en ökad belastning i livet. Genom att erbjuda denna möjlighet behöver det inte gå så långt som till sjukfrånvaro, sjukskrivning.

Målgrupp

  • Stressrelaterad ohälsa
  • Ångest
  • Depression
  • Oro
  • Coachning /vägledning 

Målsättning
Uppnå en bättre balans i livet, hälsa och välbefinnande. Hitta nya förhållningsätt
till vardagslivets stress.

Tillvägagångsätt
Stödjande insatser,samtal och coachning  kan med fördel ske både enskilt och tillsammans i grupp.Valet gör ni?
(Grupp har fördelen av känsla av sammanhang) I vissa fall har stressen gått så pass långt så kroppen är fylld av spänningar.
Vilket vi kan behandla med en särkild form av avspänningsmassage ( huvud, nacke och rygg)

Vi träffas digitalt, fysiskt genom tex walk and talk utomhus i naturen eller i våra mysiga ladugårdslokaler
Eller hemma hos medarbetaren. Medarbetaren avgör

Låter det här intressant? tveka inte att höra av er för mer information
eller för prisoffert

 

Kalendern laddas...
Powered by Booking Calendar
captcha