Välkommen till

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Stress – och arbetsrehabkonsult
KBT, -MI coach

“Vilka varningssignaler då det gäller stress & ohälsa kan du se bland dina medarbetare, och vad gör du då?”

FÖRETAG 

Jag stödjer er med det förebyggande arbetet, arbetslivsinriktade åtgärder  sjukskrivningsprocess, stressreducering vid Utmattning syndrom, stress- och psykisk ohälsa. Jag använder mig av evidensbaserade strukturerade metoder bla, KBT, motiverande samtal, ADA+ (vilket är en metod med goda resultat då det gäller arbetsåtergång.)

Jag erbjuder olika tjänster, se nedan!

– Hälsofrämjande arbetsplats

– Hälsofrämjande Kick off på lantgården

-Föreläsningar / Work shop


-Hälsofrämjande insatser, förebygg stress & psykisk ohälsa på arbetsplatsen


– ADA + ArbetsDialogArbetsgivare


-Coachning Stresshantering enskilt eller i grupp
Ibland behöver medarbetaren stödjande insatser /vägledning  att hitta balans mellan aktivitet och återhämtning. Att drabbas av stress eller utmattning kan hända oss alla i livet, ibland tippar vågskålen helt enkelt över. Endera inom arbetet eller i privatlivet. Sammantaget blir det en ökad belastning i livet. Genom att erbjuda denna möjlighet behöver det inte gå så långt som till sjukfrånvaro, sjukskrivning.

Målgrupp

  • Stressrelaterad ohälsa
  • Ångest
  • Depression
  • Oro
  • Coachning /vägledning 

Målsättning
Uppnå en bättre balans i livet, hälsa och välbefinnande. Hitta nya förhållningsätt
till vardagslivets stress.

Tillvägagångsätt
Stödjande insatser,samtal och coachning  kan med fördel ske både enskilt och tillsammans i grupp.Valet gör ni?
(Grupp har fördelen av känsla av sammanhang) I vissa fall har stressen gått så pass långt så kroppen är fylld av spänningar.
Vilket vi kan behandla med en särkild form av avspänningsmassage ( huvud, nacke och rygg)

Vi träffas digitalt, fysiskt genom tex walk and talk utomhus i naturen eller i våra mysiga ladugårdslokaler
Eller hemma hos medarbetaren. Medarbetaren avgör

Låter det här intressant? tveka inte att höra av er för mer information
eller för prisoffert

 

Kalendern laddas...
Powered by Booking Calendar
captcha