Välkommen till

ON Arbete & Hälsa Umeå AB

Stress & Arbetsrehab-koordinator

 KBT, Motiverande samtal stöd 

Verksamhetsansvarig
Of Nature Arbete och Hälsa Umeå AB

Jag levererar tjänster som är stressreducerande och hälsofrämjande för er och era medarbetare. Tex medarbetare som är i riskzon då det gäller utmattningssyndrom stress och psykisk ohälsa.
Jag erbjuder stressreducering för medarbetare genom vistelse en dag per vecka eller enl. ök på Grön Hälsa gård.
Vistelsen innefattar Grön Hälsa, fysisk aktivitet och samtal.
Jag erbjuder hälsofrämjande insatser för arbetsplatsen.
Eller arbetslivsinriktade insatser om medarbetaren är hel eller deltidssjukskriven.
Jag använder mig bla av metoden ArbetsDialogArbetsgivare
(ADA +) Vilken är evidensbaserad och därca  82% av deltagarna kom tillbaka i arbete. Både hållbart och långsiktigt.

Inom Grön hälsa erbjuder jag bla naturbaserad rehabilitering, arbetsförberedande steg och arbetsrehabilitering på landsbygd. (NUR)
Retreats, rekreation på Hälsogården och i naturen.

Vi kan erbjuda paketlösningar för arbetsplatsen alternativet finns också att hyra lokalerna på Hälsogården för egna aktiviteter.  Stressreduceringskurser och internat kommer vi att erbjuda längre fram

Nu har vi kommit igång med pilotstudien 

Vistelse på Grön Hälsa Gård (NUR)  Se under flik Grön Hälsa

“Vilka varningssignaler då det gäller stress & ohälsa kan du se bland dina medarbetare, och vad gör du då?”

FÖRETAG

ÄR ER ARBETSPLATS HÄLSOFRÄMJANDE?
Hälsofrämjande arbete innebär att stärka eller att bibehålla medarbetarnas psykiska och sociala välbefinnande!

Alla vinner på en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats vilket resulterar i minskad sjukfrånvaro pga stress- och psykisk ohälsa. En ökad produktivitet, kvalitet och effektivitet för företaget.

Att gå till en arbetsplats dag ut och in vars osämja, konflikter finns i arbetsgruppen är förgörande. Det behöver inte gå så långt som till stress. och psykisk ohälsa för medarbetaren om man har väl inarbetade rutiner i det systematiska arbets miljöarbetet.

För mig är det viktigt att kunskapen OCH förhållningsättet finns kvar hos er efter att mitt uppdrag är slutfört.

Låter det intressant? hör gärna av er så berättar jag mer om hur jag kan stödja er på vägen

Tjänsterna erbjuds också via digitala forum bla Zoom.

DITT ANSVAR SOM ARBETSGIVARE

u som  indfulness Steg 1 HT-20

Förebygg och agera i tid för att minska stress och psykisk ohälsa

Du som arbetsgivare är helt säkert mycket väl medveten om ditt ansvar  som innefattar den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön som beskrivs i Arbetsmiljölagen (AML) det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och organisatoriskt och social arbetsmiljö vars krav ökade för några år sedan(OSA) samt Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS)

Trots detta har stress och den psykiska ohälsan ökat och en långtidsjukskriven medarbetare kostar ca 100 000 kr. Korttidssjukskrivning och sjuknärvaro är också kostsamt.

Jag har under många år arbetat med arbetsrehabilitering, och sjukskrivningsprocess, koordinering, samverkan vid  Utmattningsyndrom, stress- och psykisk ohälsa.

Tillsammans kan vi göra ett hälsofrämjande arbete på er arbetsplats medarbetaren åter i arbete ELLER helst av allt… förebygga stress- och psyksik ohälsa, sjuskrivning

Kanske upplever du svårigheter att veta hur du ska gå tillväga?  för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats, stödja under arbetsrehabiliteringsprocess, arbetsåtergång eller i det förebyggande arbetet för att minska stress- och psykisk ohälsa på er arbetsplats.

Tveka inte att höra av er..

Jag är flexibel och kan utifrån mina konskapsområden hitta individuella lösningar som passar ditt företag.

Kognitiv beteende terapi (KBT) påbörjad AUG- 2

Reportage – vk.se

I byn Ansmark, en dryg mil söder om Umeå, ska Ewa Wahlberg börja ta emot de som är i behov av rehabilitering från stress, utmattningssyndrom och psykisk ohälsa. Hon har under 16 år jobbat med stressrehabilitering inom Region Västerbotten men ska från och med den 1 april bedriva verksamhet i egna företaget ON Arbete & Hälsa. Hon är utbildad inom Kognitiv beteendeterapi (KBT), mindfulness och rehabkoordinering.

– Forskningen visar hur vistelse i naturen fungerar väldigt bra för att återhämta sig från stress och utmattning, men också förebyggande, förklarar Ewa Wahlberg.

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Kontakta mig redan idag!