Välkommen till

ON Arbete & Hälsa Umeå AB


helhetslösningar inom Hälsa och arbetsliv.

Under en tid framöver kommer jag att ha fullt upp med uppdrag inom företaget. Vilket innebär att jag inte kommer att ha möjlighet att ta mig an nya uppdrag. Därav låg prioritet av att uppdatera här på hemsidan och företagssidan på Facebook, och Instagram 

Nu har du kommit helt rätt…
OF Nature Arbete & Hälsa Umeå erbjuder en helhet inom hälsa. Hur når vi dit? genom samtal, fysisk aktivitet rehabilitering, arbetsrehabilitering vid Utmattningsyndrom, stress och psykisk ohälsa

Jag erbjuder heltäckande tjänster inom Stress och psykisk ohälsa. Förebyggande hälsofrämjande insatser. Stressreducering på Grön Hälsa Gård arbetslivsinriktade insatser och stödjande insatser inom arbetsmiljön.

Jag levererar tjänster som är stressreducerande och hälsofrämjande för er och era medarbetare. Tex medarbetare som är i riskzon då det gäller utmattningssyndrom stress och psykisk ohälsa.

Jag erbjuder stressreducering för er och era medarbetare genom vistelse en dag per vecka eller enl. ök på Grön Hälsa gården i Ansmark. Vistelsen innefattar Grön Hälsa, fysisk aktivitet och samtal.
Jag erbjuder hälsofrämjande insatser för arbetsplatsen.
Eller arbetslivsinriktade insatser om medarbetaren är hel eller deltidssjukskriven.
Jag använder mig av evidensbaserad metod “ArbetsDialogArbetsgivare
(ADA +) Resultat: 82% av deltagarna i studien kom åter i arbete, hållbart och långsiktigt.

Inom Grön hälsa erbjuder jag naturbaserad rehabilitering, arbetsrehabilitering och vistelse på Grön Hälsa Gård NUR (baserad på forskning och som ett komplement till den medicinska vården)

 Retreats, rekreation på Hälsogården och i naturen.

Vi kan erbjuda paketlösningar för arbetsplatsen

Nu är vi i full gång med Vistelse på Grön Hälsa Gård (NUR.) och har avslutat den första NUR-A gruppen.
Först ut i Norrland vilket förstås känns både hedersamt, spännande och värdefullt.

Vill ni läsa mer? klicka in er på fliken Grön Hälsa….

 

“Vilka varningssignaler då det gäller stress & ohälsa kan du se bland dina medarbetare, och vad gör du då?”

FÖRETAG

ÄR ER ARBETSPLATS HÄLSOFRÄMJANDE?
Hälsofrämjande arbete innebär att stärka eller att bibehålla medarbetarnas psykiska och sociala välbefinnande!

Alla vinner på en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats vilket resulterar i minskad sjukfrånvaro pga stress- och psykisk ohälsa. En ökad produktivitet, kvalitet och effektivitet för företaget.

Att gå till en arbetsplats dag ut och in vars osämja, konflikter finns i arbetsgruppen är förgörande. Det behöver inte gå så långt som till stress. och psykisk ohälsa för medarbetaren om man har väl inarbetade rutiner i det systematiska arbets miljöarbetet.

För mig är det viktigt att kunskapen OCH förhållningsättet finns kvar hos er efter att mitt uppdrag är slutfört.

Låter det intressant? hör gärna av er så berättar jag mer om hur jag kan stödja er på vägen

Tjänsterna erbjuds också via digitala forum bla Zoom.

DITT ANSVAR SOM ARBETSGIVARE

u som  indfulness Steg 1 HT-20

Förebygg och agera i tid för att minska stress och psykisk ohälsa

Du som arbetsgivare är helt säkert mycket väl medveten om ditt ansvar  som innefattar den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön som beskrivs i Arbetsmiljölagen (AML) det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och organisatoriskt och social arbetsmiljö vars krav ökade för några år sedan(OSA) samt Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS)

Trots detta har stress och den psykiska ohälsan ökat och en långtidsjukskriven medarbetare kostar ca 100 000 kr. Korttidssjukskrivning och sjuknärvaro är också kostsamt.

Jag har under många år arbetat med arbetsrehabilitering, och sjukskrivningsprocess, koordinering, samverkan vid  Utmattningsyndrom, stress- och psykisk ohälsa.

Tillsammans kan vi göra ett hälsofrämjande arbete på er arbetsplats medarbetaren åter i arbete ELLER helst av allt… förebygga stress- och psyksik ohälsa, sjuskrivning

Kanske upplever du svårigheter att veta hur du ska gå tillväga?  för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats, stödja under arbetsrehabiliteringsprocess, arbetsåtergång eller i det förebyggande arbetet för att minska stress- och psykisk ohälsa på er arbetsplats.

Tveka inte att höra av er..

Jag är flexibel och kan utifrån mina konskapsområden hitta individuella lösningar som passar ditt företag.

Kognitiv beteende terapi (KBT) påbörjad AUG- 2

Reportage – vk.se

I byn Ansmark, en dryg mil söder om Umeå, ska Ewa Wahlberg börja ta emot de som är i behov av rehabilitering från stress, utmattningssyndrom och psykisk ohälsa. Hon har under 16 år jobbat med stressrehabilitering inom Region Västerbotten men ska från och med den 1 april bedriva verksamhet i egna företaget ON Arbete & Hälsa. Hon är utbildad inom Kognitiv beteendeterapi (KBT), mindfulness och rehabkoordinering.

– Forskningen visar hur vistelse i naturen fungerar väldigt bra för att återhämta sig från stress och utmattning, men också förebyggande, förklarar Ewa Wahlberg.

Of Nature Arbete & Hälsa Umeå

Kontakta mig redan idag!